دسته بندی: آموزش

0

مراحل بوت لینوکس به زبان ساده

مقدمه در این نوشته ما می خواهیم به بررسی فرایند بوت در سیستم عامل لینوکس بپردازیم. این که سیستم عامل چگونه مراحل بوت را یکی پس از دیگری طی می نماید. این مقاله در...

آدرس دهی بدون کلاس یا CIDR 0

آدرس دهی بدون کلاس یا CIDR

کلاس های A و B برای صاحبان این آدرس ها بسیار بزرگ بود در حالی که کلاس C کفاف بسیاری از سازمان ها و موسسات بزرگ را نمی داد. تحقیقی که در نیمه دهه...

0

راهنمای میانبر گوگل

خوشبختانه یا متاسفانه ابزارهای میانبری برای هکرها در گوگل وجود دارد به نام راهنما، که ضمن آسان تر کردن جستجو، نتایج بسیار بیشتر و بهتری نیز در اختیار ما قرار می دهند. این راهنماها...