دسته بندی: دروپال

زیر منو دروپال 0

نمایش زیر منوها در قالب دلخواه

به طور پیش فرض زیر منوها در قالب دلخواه شما تنها با انتخاب گزینه Show as expanded در منوی والد نمایش داده نمی شوند انتخاب این گزینه تنها در تم پیش فرض دروپال مانند...