چگونه از سرور خود در برابر آسیب پذیری Dirty COW محافظت کنیم

در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۶ باگ ارتقا سطح دسترسی در لینوکس فاش گردید. اسم مستعار این باگ Dirty COW گذاشته شد چون در بخش Copy-On-Write کرنل وجود داشت و با اکسپلوید کردن از این باگ هکر محترم و عزییز...