آموزش ترجمه و چند زبانه کردن سایت ساخته‌‌شده توسط دروپال ۷

مقدمه در این مطلب قصد داریم مرحله به مرحله پیش بریم تا یک سایت ساخته شده توسط دروپال ۷ را چند زبانه کنیم. در این مطلب فرض ما بر این است که سایت ساخته...